Monthly Archive:: januari 2012

Vi vill informera att styrelsen har ett planerat styrelsemöte den 26 januari 2012. Har du något du vill skall tas upp på detta möte skicka en skrivelse till styrelsen senast dagen innan, d.v.s. 25 januari 2012.

Du kan skicka en skrivelse till styrelsen genom att lägga denna i föreningens brevlåda på Sandbäcksgatan 20 C alternativt skicka ett e-postmeddelande till styrelsen@klaralvsparken.se.

Den 8 januari informerades om problem med att lås till dörrar i fastigheten hade gått sönder. Efter samtal med installatören Swesafe som installerat låsen avseende problemen har vi fått information om ta kontakt med Assa på telefon 016-17 70 00 och begära reklamation. De kommer då att fråga efter vilken typ av låskista som sitter i dörren. Den låskista som är monterad i lägenhetsdörren är typ C 2002.

Det har kommit uppgifter till styrelsen att dörrlåsen till några lägenheter har gått sönder och samtidigt har det blivit problem med dörrlåsen till vissa gemensamma utrymmen. Det är av stor vikt att alla som har haft eller eventuellt får problem med låset till sina lägenhetsdörrar alternativt upptäcker fel med något annat dörrlås i gemensamma utrymmen informerar styrelsen om detta.

Det har kommit uppgifter till styrelsen att dörrlåsen till några lägenheter har gått sönder och samtidigt har det blivit problem med dörrlåsen till vissa gemensamma utrymmen. Det är av stor vikt att alla som har haft eller eventuellt får problem med låset till sina lägenhetsdörrar alternativt upptäcker fel med något annat dörrlås i gemensamma utrymmen informerar styrelsen om detta.

Det är också viktigt att vi tillsammans bevakar detta problem under garantitiden. Om det skulle visa sig att det blir problem med många lås är det något vi kommer att påpeka i samband med garantibesiktning och eventuellt begära förlängd garantitid.