Månad: januari 2012

Nästa styrelsemöte 26 januari

Vi vill informera att styrelsen har ett planerat styrelsemöte den 26 januari 2012. Har du något du vill skall tas upp på detta möte skicka en skrivelse till styrelsen senast dagen innan, d.v.s. 25 januari 2012. Du kan skicka en skrivelse till styrelsen genom att lägga denna i föreningens brevlåda på Sandbäcksgatan 20 C alternativt […]

Rutin vid problem med dörrlås

Den 8 januari informerades om problem med att lås till dörrar i fastigheten hade gått sönder. Efter samtal med installatören Swesafe som installerat låsen avseende problemen har vi fått information om ta kontakt med Assa på telefon 016-17 70 00 och begära reklamation. De kommer då att fråga efter vilken typ av låskista som sitter […]

Problem med dörrlås

Det har kommit uppgifter till styrelsen att dörrlåsen till några lägenheter har gått sönder och samtidigt har det blivit problem med dörrlåsen till vissa gemensamma utrymmen. Det är av stor vikt att alla som har haft eller eventuellt får problem med låset till sina lägenhetsdörrar alternativt upptäcker fel med något annat dörrlås i gemensamma utrymmen […]