Monthly Archive:: juli 2012

Styrelsen vill passa på att önska alla medlemmar och boende en trevlig sommar. Hoppas att sommaren ger er vila, återhämtning och många trevliga stunder med familj och vänner. På återseende in på höstkanten.

Trevlig sommar!

 

 

 

“Så ljuvt det är att göra ingenting, och sedan vila efteråt.”

Information ni detta informationsbrev är till stor del information som publicerats på hemsidan under maj och juni.

Informationsbrev kommer att distribueras per e-­post till de som angivit sin e­‐postadress till föreningen och per papper till de som begärt att få informationen per papper samt till alla boende som hyr en lägenhet i andra hand.

Hämta informationsbrev #3 2012 direkt här.

Vi vill informera att styrelsen har ett planerat styrelsemöte den 28 augusti 2012. Har du något du vill skall tas upp på detta möte skicka en skrivelse till styrelsen senast dagen innan, d.v.s. 27 augusti 2012.

Du kan skicka en skrivelse till styrelsen genom att lägga denna i föreningens brevlåda på Sandbäcksgatan 20 C alternativt skicka ett e-postmeddelande till styrelsen@klaralvsparken.se.