Månad: september 2012

Kör försiktigt på området

En påminnelse till alla boende och besökare att köra försiktigt på området med tanke på att vi har barn som ofta befinner sig när bilkörning är tillåten. Speciellt försiktig och uppmärksam ber vi alla vara när ni åker upp ur garaget och svänger vänster. Vid flera tillfällen har fordon körts med hög fart upp ur […]

Etablering av MC-parkering i garaget

Idag finns en provisorisk vägg där två motorcyklar parkerar och sedan brukar en MC vara parkerad till vänster om cykelförrådet. Föreningen kommer att etablera tre riktiga platser avsedda för parkering av MC i garaget på dessa utrymmen. I samband med detta kommer cykelparkeringen i anslutning också att iordningställas. Kostnaden för nyttjande av en sådan plats […]

Skriv ner punkter inför 2-årsbesiktning av din lägenhet

Det närmar sig 2 år sedan slutbesiktningen av lägenheterna avslutades och det är därmed dags för en 2-årsbesiktning. Den kommer att ske under januari 2013. Redan nu rekommenderas du som lägenhetsinnehavare skriva ner punkter som du anser vara felaktigheter kompletterat med övriga punkter skall tas upp på besiktningen för eventuell justering. Ta dessutom hjälp av […]

Städdag lördag 27 oktober

Föreningen kommer att ordna en städdag sista lördagen i oktober med målet att våra gemensamma utrymmen skall vara redo för vintern. Till detta kommer föreningen att hyra en kärra som alla lägenhetsinnehavare kan slänga komposterbart material på för gemensam bortforsling. Mer information kommer i början av oktober, men reservera redan idag lördagen den 27 oktober.

Nästa styrelsemöte 2 oktober

Vi vill informera att styrelsen har ett planerat styrelsemöte den 2 oktober 2012. Har du något du vill skall tas upp på detta möte skicka en skrivelse till styrelsen senast dagen innan, d.v.s. 1 oktober 2012. Du kan skicka en skrivelse till styrelsen genom att lägga denna i föreningens brevlåda på Sandbäcksgatan 20 C alternativt […]

Etablering av parkeringar utomhus skjuts på framtiden

Styrelsen har på senaste styrelsemöte beslutat att avvakta med etablering av parkeringsplatser utomhus för boende att hyra. Främsta orsaken är att många intresserade boende har hoppat av och att det i skrivande stund endast finns två som visat intresse. Tills vi har en lösning på plats ber vi alla boende att respektera de ordningsregler som […]

Portkod besökare

Som ett led i att försöka hålla en tillfredsställande säkerhet avseende tillgången till våra byggnader har vi från och med idag en egen kod som våra besökare kan använda till våra entréer. Med fördel kan ni även använda denna när ni får besök av hantverkare. Koden kommer att bytas med jämna mellanrum. Mer detaljer om […]