Monthly Archive:: oktober 2012

Vi närmar oss garantibesiktning som alltid görs 2 år efter att en slutbesiktningen av en entreprenad har blivit godkänd. Följande datum är bokade för denna garantibesiktning:

 • Den 14 januari 2013 kommer en garantibesiktning av lägenheter och gemensamma ytor inomhus i byggnad A att genomföras.
 • Den 15 januari 2013 kommer en garantibesiktning av lägenheter och gemensamma ytor inomhus i byggnad B att genomföras.
 • Den 7 maj 2013 kommer en garantibesiktning av gemensamma ytor utomhus, fasad och mark att genomföras.

För att du som lägenhetsinnehavare skall kunna vara med under garantibesiktningen av din lägenhet reservera datum enligt ovan.

Från och med idag finns möjligheten att vid behov rapportera förändringar i de kontaktuppgifter du som medlem vill att föreningen skall ha tillgång till. Med detta avses kontaktpersoner för din lägenhet, telefonnummer och e-postadresser.

Uppdatering av kontaktuppgifter gör du genom ett formulär som når du genom http://klaralvsparken.se/kontaktuppgifter/. Lösenordet till formuläret är aktuell portkod till våra entréer.

Härligt att se vilket engagemang som uppbringades under de drygt två timmar som städdagen varade. De som deltog fick sig några underbara timmar i höstsolen och alla i föreningen fick en trevligare omgivning. Några av aktiviteterna som genomfördes av glada och positiva medlemmar var följande:

 • Kantgrävning runt alla buskar
 • Krattning och uppsamling av löv på våra gräsytor
 • Rensning av ogräs mellan plattor vid alla entréer och runt framsidan av våra huvudbyggnader
 • Skakning av entrémattor och borstning vid alla entréer
 • Uppsamling av löv vid entréer och vid garagenedfarten
 • Rensning av utblommade växter
 • Städning av cykelparkering i garaget
 • Bortforsling av skräp till återvinning

Vi i styrelsen passar på att rikta ett speciellt tack till alla som deltog och ser fram emot minst lika stort engagemang på städdagen till våren. Datum för denna ber vi att få återkomma med.

Som nämndes i ett inlägg från 13 september så fanns det planer på att etablera MC-parkeringar i garaget. Detta arbete är nu påbörjat och den första platsen färdigställs nu under helgen. Resterande två platser kommer att färdigställas kommande helg.

Två kontrakt kommer att skrivas med start 1 november 2012, så i skrivande stund finns det en plats ledig.

Från och med nästa vecka kommer det att finnas ett kärl för batteriåtervinning även i sophuset vid byggnad A på önskemål från boende. Detta innebär att återvinning av batterier kommer att förenklas för alla boende i föreningen.

Ta tillfället i akt och återvinn alla era batterier i dessa kärl.

För att ytterligare förtydliga och förenkla för våra boende i föreningen kommer en elektronisk lägenhetspärm att successivt växa fram på hemsidan. Lägenhetspärmen nås genom att välja Boende följt av Lägenhetspärm i menyn.

I första utgåvan finns följande information tillgänglig:

 • Ventilation
 • Garageöppnare
 • Stadsnätet

Har du förslag på vad för information du skulle vilja ha tillgång i lägenhetspärmen kontakta föreningens sekreterare.

Vi vill vänligen men bestämt påminna alla att använda sina garageplatser för uppställning av fordon. Speciellt viktigt är det nu när vi närmar oss den kallare delen av året, eftersom det förenklar för de som plogar bort snön åt oss.

För er som har två fordon finns det boende som mer än gärna hyr ut sin garageplats i andra hand till dig. Skulle det vara så att alla garageplatser är upptagna, men du som boende uttrycker ett behov, kommer uppställning utomhus av det andra fordonet under en övergångsperiod att accepteras. Kontakta föreningens sekreterare om du är har två fordon och är behov av ytterligare en garageplats.

Nedan är utdrag från §8 ur föreningens ordningsregler som finns i sin helhet under Styrande dokument:

”Till varje lägenhet finns en reserverad garageplats som i första hand skall användas.”

”Gästparkeringarna är reserverade för våra gäster och får endast användas av Dig som boende vid in- och urlastning dag- och kvällstid alla dagar i veckan. Även nattetid är dessa parkeringar reserverade för våra gäster, men får vid enstaka tillfällen användas av Dig boende om det finns lediga platser. ”