Monthly Archive:: november 2012

För att minska föreningens energikostnader gjordes under gårdagen en justering på funktionen i belysningen i garaget. Belysningen styrs av ljud och om ingen förändring sker kommer hälften av lamporna att släckas efter 30 sekunder och resterande efter 60 sekunder. Alla lampor tänds omgående vid en förändring av ljudet i garaget som t.ex. öppning/stängning av bildörr.

Innan årsskiftet är det dags att byta filter i ditt ventilationsaggregat. Till detta tillfälle står föreningen för nya filter och dessa har idag levererats till oss. När den röda lampan blinkar på panelen för ventilationen är det dags att byta och om den börjar blinka innan årets slut kontakta föreningens sekreterare för ett uppsättning.

För er som inte begär ut nya filter innan årsskiftet kommer dessa att distribueras i början av januari 2013. Om du som hyr ut din lägenhet i andra hand behöver hjälp kontakta föreningens sekreterare för diskussion.

Läs mer genom att välja Boende följt av Lägenhetspärm och Ventilation i menyn.

Styrelsen har på ordinarie styrelsemöte den 11 november 2012 beslutat att se över de ordningsregler som togs fram i början av året. För att göra detta behövs synpunkter från dig som medlem och boende. Synpunkter kan t.ex. vara allt från att förändra, lägga till eller ta bort information ur våra gemensamma ordningsregler.

Snälla skicka in era synpunkter genom att skicka ett e-postmeddelande till föreningens sekreterare, eller genom formuläret på sidan http://klaralvsparken.se/inmatning/synpunkter-ordningsregler/Lösenord för att kunna rapportera synpunkter genom formuläret är aktuell portkod till våra entréer.

Vi skulle uppskatta om du kunde lämna dina synpunkter senast söndag 16 december 2012.

Som utlovat kommer här mer information om hur du som lägenhetsinnehavare kan göra för att rapportera dina synpunkter för din lägenhet och gemensamma ytor inför garantibesiktningen. Tider för garantibesiktningen finns i inlägg från 31 oktober 2012.

Inrapportering av synpunkter

Det är viktigt att vi tillsammans samlar in punkter som vi anser behöver åtgärdas som ett led i att få ut så mycket som möjligt av vår investering genom bl.a. mindre underhåll framöver. Vi vill därför göra det enkelt för oss alla som lägenhetsinnehavare att rapportera konkreta punkter vi anser skall åtgärdas inom ramen för entreprenaden. Och kom ihåg att ingenting är för litet. Viktigt att känna till är att alla punkter endast kommer att ses som synpunkter. Det är besiktningsmannen som avgör om de kvalificerar för åtgärd.

Du rapporterar synpunkter inför slutbesiktning genom att gå till http://klaralvsparken.se/garantibesiktning/Lösenord för att kunna rapportera synpunkter är aktuell portkod till våra entréer.

Inrapportering av synpunkter för din lägenhet och gemensamma ytor inomhus kommer att vara öppen fram tills garantibesiktningen i mitten av januari 2013. För inrapportering av synpunkter för gemensamma ytor utomhus, fasad och mark kommer möjligheten att vara öppen till maj månad 2013.

I mars 2012 rapporterade många av er synpunkter och dessa finns kvar och behöver inte rapporteras igen.

Garantibesiktning av gemensamma ytor

Under garantibesiktningen av gemensamma ytor inomhus och utomhus kommer styrelsen att vara representerad och alla inrapporterade synpunkter kommer att vara till stöd.

Garantibesiktning av din lägenhet

Har du skickat in synpunkter avseende din lägenhet kommer att få dessa skickade till din e-postadress samt på papper i din brevlåda dagarna före garantibesiktningen. Använd dessa som stöd under garantibesiktning av din lägenhet, men kom ihåg att du måste motivera din åsikter själv. Om du som lägenhetsinnehavaren och besiktningsmannen inte är överens på någon punkt har du rätt att begära att få inskrivet i besiktningsprotokollet att du har har en annan uppfattning än besiktningsmannen.

Finns det några frågor eller om något känns otydligt kontakta föreningens sekreterare.

Information i detta informationsbrev är till stor del information som publicerats på hemsidan under juli och oktober 2012.

Informationsbrevet kommer att distribueras per e-­post till de som angivit sin e­‐postadress till föreningen och per papper till de som begärt att få information per papper samt till alla boende som hyr en lägenhet i andra hand.

Hämta informationsbrev #4 2012 direkt här.