Monthly Archive:: december 2012

Som tidigare sagt lovades att ni som boende och medlemmar skall hållas uppdaterade avseende infarten. Egentligen har det inte hänt något revolutionerande utan det pågår diskussioner med involverade parter och diskussionerna går framåt. Vi lovar att fortsätta hålla er uppdaterade i frågan när det händer något vi anser är av värde att kommunicera.

Föreningen anlitar ett antal underleverantörer som hjälper oss med olika typer av stöd som behövs för förvaltning av föreningen. Vi vill information alla boende att det är styrelsen som för föreningens talan mot dessa företag i allt från avtal till synpunkter på utfört arbete. Skulle du som boende därmed ha funderingar och åsikter som behöver diskuteras med dessa, ber vi er vänligen, men bestämt att ta detta genom styrelsen.

Varje år gör Karlstads Energi en kontrollmätning av vårt effektbehov för fjärrvärme och kommer efter mätningar under 2012 att från 1/1 2013 att minska vår effekt. Dessutom har vi haft kompletterande diskussioner med Karlstads Energi och gjort ytterligare mindre effektiviseringar i vår fastighet. Som ett resultat av detta uppskattas föreningens kostnader för fjärrvärme reduceras med mellan 12.000 och 15.000 kr per år framöver räknat på 2012 års kostnadsnivå.

Viktigt att nämna är att årsmedeltemperaturen påverkar våra kostnader för värme, men i jämförelse mellan två år med liknande årsmedeltemperatur gör föreningen ovan nämnda besparing.

Under året har lagts tid på att se över möjligheten till effektivisering av föreningens elförbrukning genom bl.a. diskussioner med Karlstads Energi. Detta har lett till vi har gått ner i nivå på huvudsäkringar i båda huvudbyggnaderna. Som ett resultat av detta har föreningens fasta kostnader för el reducerats med runt 10.000 kr per år framöver räknat på 2012 års kostnadsnivå.

Idag är det helt klart med nytt avtal avseende kabel-TV från Sappa. Avtalet sträcker sig i tre år från 1/1 2013 och som boende har vi tillgång till samma utbud som tidigare. Enda skillnaden är att priset har förhandlats ner så föreningen sparar 7.200 kr per år i jämförelse med tidigare.

Sappas utbud per 2012-06-28 kan du hämta här: Utbud Karlstad/2 2012-06-28

Vi vill informera att styrelsen har ett planerat styrelsemöte den 5 februari 2013. Har du något du vill skall tas upp på detta möte skicka en skrivelse till styrelsen senast dagen innan, d.v.s. 4 februari 2013.

Du kan skicka en skrivelse till styrelsen genom att lägga denna i föreningens brevlåda på Sandbäcksgatan 20 C alternativt skicka ett e-postmeddelande till styrelsen@klaralvsparken.se.

Som ni säkert har uppmärksammat har nedfarten till garaget varit belagt med snö och is, vilket försvårat upp- och nedfart från och till garaget. Vi har varit i kontakt med leverantören som varit här och försökt identifiera orsaken till att den funktion som skall se till att det är snö- och isfritt inte fungerar som förväntat. Vi har blivit informerade att de kommer att fortsätta att identifiera orsaken under morgondagen. Tillsvidare har vi försökt avhjälpa genom att ta bort den snö och is som hindrar upp- och nedfart.

Nu på tisdag den 4 december klockan 1900 har styrelsen ett extra styrelsemöte för att samla in och gå igenom synpunkter inför besiktning av våra gemensamma ytor inomhus.

Styrelsen skulle uppskatta om du kunde rapportera de synpunkter du har på våra gemensamma ytor inomhus som garage, förråd och trappuppgångar. Du rapporterar synpunkter för detta genom att gå till http://klaralvsparken.se/garantibesiktning/Lösenord för att kunna rapportera synpunkter är aktuell portkod till våra entréer.

Vi vill rikta ett tack till er alla som rapporterat synpunkter hittills.