Månad: februari 2013

Motioner inför årsstämma senast 15 mars 2013

Inför årsstämman ber vi alla medlemmar skicka in sina motioner till styrelsen innan 15 mars 2013 för att de skall kunna behandlas på kommande styrelsemöte 19 mars 2013. Motioner skickas till styrelsen genom någon av följande alternativ: Genom att skicka ett e-postmeddelande till info@klaralvsparken.se Genom att lägga motion per papper i föreningens brevlåda i uppgång […]

Nästa styrelsemöte 19 mars 2013

Vi vill informera att styrelsen har ett planerat styrelsemöte den 19 mars 2013. Har du något du vill skall tas upp på detta möte skicka en skrivelse till styrelsen senast dagen innan, d.v.s. 18 mars 2013. Du kan skicka en skrivelse till styrelsen genom att lägga denna i föreningens brevlåda på Sandbäcksgatan 20 C alternativt […]

Kontakt TV-leverantör Sappa

Från 1 februari har Sappa, föreningens leverantör av kabel-TV ett nummer för alla ärenden. ”Störningar i tv-nätet, tillfälliga avbrott, önskan om nya kanaler eller råd vid installation av digital-tv… Inga frågor är för dumma. Vi svarar direkt, vidarekopplar aldrig eller krånglar till samtalet med en massa knappval. Du når oss alla dagar mellan klockan 8.00 […]