Monthly Archive:: februari 2013

Inför årsstämman ber vi alla medlemmar skicka in sina motioner till styrelsen innan 15 mars 2013 för att de skall kunna behandlas på kommande styrelsemöte 19 mars 2013.

Motioner skickas till styrelsen genom någon av följande alternativ:

  • Genom att skicka ett e-postmeddelande till info@klaralvsparken.se
  • Genom att lägga motion per papper i föreningens brevlåda i uppgång 20C
  • Genom att skicka ett brev till adress Brf Klarälvsparken, Sandbäcksgatan 20 C, 653 40 Karlstad.
Ovanstående information kommer att distribueras till alla medlemmars brevlådor under helgen.

Kallelse till årsstämma som kommer att hålla 24 april 2013 kommer i ett senare skede.

Vi vill informera att styrelsen har ett planerat styrelsemöte den 19 mars 2013. Har du något du vill skall tas upp på detta möte skicka en skrivelse till styrelsen senast dagen innan, d.v.s. 18 mars 2013.

Du kan skicka en skrivelse till styrelsen genom att lägga denna i föreningens brevlåda på Sandbäcksgatan 20 C alternativt skicka ett e-postmeddelande till styrelsen@klaralvsparken.se.

Från 1 februari har Sappa, föreningens leverantör av kabel-TV ett nummer för alla ärenden.

”Störningar i tv-nätet, tillfälliga avbrott, önskan om nya kanaler eller råd vid installation av digital-tv… Inga frågor är för dumma. Vi svarar direkt, vidarekopplar aldrig eller krånglar till samtalet med en massa knappval.

Du når oss alla dagar mellan klockan 8.00 och 22.00.
Telefonnumret är 0774-444 744.

Med vänlig häslning
Sappas kundcenter”

Sidan med information om kontakt till Sappa har också uppdaterats och nås genom att välja Boende följ av Lägenhetspärm, Stadsnätet och Kabel-TV i menyn ovan.