Månad: mars 2013

Vi tar bort cykelställen i cykelrummet

För att få bättre plats för cyklarna i cykelrummet kommer cykelställen att tas bort. I dagsläget finns en röd damcykel av märket Sjösala fastkedjad som hindrar att detta görs. Styrelsen önskar att du som äger cykeln tar bort detta lås för att vi skall kunna genomföra ändringen. Tack på förhand!

Möjlighet att hyra parkeringsplats utomhus

På förra veckans styrelsemöte togs beslut om att det från 1 maj 2013 kommer att finnas möjlighet att hyra parkeringsplats utomhus. Finns flera fordon i hushållet som behöver kunna parkeras mer eller mindre dagligen bör du ställa dig i kön för en parkeringsplats utomhus. I dagsläget är förberett för att kunna hyra ut 8 parkeringar och föreningen […]

Tillgång till lägenheter för åtgärder efter garantibesiktning

Alla lägenhetsinnehavare har fått information från ByggBolaget vilka tider de har planerat för arbete med åtgärder efter garantibesiktning. Vi har fått information från ByggBolaget att de har haft svårt att komma in i lägenheter, då ingen varit på plats alternativt ingen godkännande att använda huvudnyckel finns. Du som lägenhetsinnehavare skall upplåta din lägenhet enligt ByggBolagets […]