Månad: april 2014

Sappa: Information nr 5, 2014

Varför får ni information som är riktad till era boende/hushåll? Jo, får ni frågor kring digital tv-leveransen från de boende/hushållen så har ni ett litet hum om vad som händer i Sappas tv-utbud, dess innehåll och förändringar som sker i det. Sappa förmedlar naturligtvis all denna information direkt till de boende som har digital-tv abonnemang […]

Ny styrelse från 14 april 2014

På föreningsstämman den 14 april 2014 valde föreningens medlemmar ordförande, ordinarie ledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleanter enligt nedan: Roger Vercouteren, ordförande Janolof Elander, ordinarie ledamot Lars Karlsson, ordinarie ledamot Iréne Granbom, ordinarie ledamot Bo Andersson, ordinarie ledamot (ny) Nisse Karlsson, suppleant Eva Högström, suppleant (ny) Bo Enquist, revisor Tommy Andersson, revisorssuppleant Vi välkomnar Bo Andersson […]