Monthly Archive:: oktober 2014

Föreningen har fått anmärkning från Karlstads Energi för att det har funnits plastpåsar i sopkärl som är avsedd för matavfall. Detta är absolut förbjudet och förstör bl.a. processen där matavfallet omvandlas till biogas. Konsekvensen av fortsatt missbruk för dig i föreningen kan komma att leda till att vi inte får ha sopsortering i våra sophus med kraftigt höjda kostnader.

De bruna papperspåsarna som skall användas för matavfall finns att hämta i soprummet. Och på dessa påsar finns anvisningar SÅ HÄR SORTERAR DU DITT MATAVFALL som skall följas. Finns det behov av att använda dubbla papperspåsar så går det alldeles utmärkt.

Vi vill informera att styrelsen har ett planerat styrelsemöte kommande torsdag den 21 oktober 2014. Har du något du vill skall tas upp på detta möte skicka en skrivelse till styrelsen senast samma dag innan klockan 17:00.

Du kan skicka en skrivelse till styrelsen genom att lägga denna i föreningens brevlåda på Sandbäcksgatan 20 C alternativt skicka ett e-postmeddelande till styrelsen@klaralvsparken.se.

Låskistor i dörrar till cykelrummet och till alla 3 gemensamma utrymmen för lägenhetsförråd i källaren är bytta. Dörrarna låses automatiskt när de stängs.
När du som boende skall ut från cykelförråd och lägenhetsförråd måste du använda dörrvredet för att öppna dörren.

Dörrstängare är bytta i dörr till cykelförråd och till lägenhetsförråd trapphus C. Nu kan du som boende ställa upp dörren utan att använda dörrstoppen. Dörren kommer att stänga sig automatiskt efter en tid, men går självfallet att stänga manuellt vid behov. Att dessa dörrarna har automatisk stängning beror på att det är brandcellsgränser och måste hållas stängda och låsta.

Finns det några kompletterande frågor kring detta kontakta Styrelsen.

Lördagen den 25 oktober från 11-tiden är du som medlem och boende i föreningen välkommen att delta i vår gemensamma städinsats av vår omgivning och våra gemensamma utrymmen inför vintern. Förutom att vi gör en gemensam insats är det ett bra tillfälle för oss alla att träffas. Insatser vi vet redan idag behöver tas tag i är följande:

 • Kantgrävning och rensning runt buskar och träd
 • Krattning och uppsamling av löv på våra gräsytor
 • Rensning av ogräs mellan plattor vid alla entréer och runt framsidan av våra huvudbyggnader
 • Rensa vid ventilationsrör på västra gaveln hus B
 • Skakning av entrémattor och borstning vid alla entréer
 • Uppsamling av löv vid entréer och vid garagenedfarten
 • Rensning av utblommade växter
 • Städning av cykelparkering i garaget
 • Städning i form av borstning av golv i soprummen
 • Sopning vid garagenedfart och innanför garageport
 • Ta bort tuggummi från asfalten
 • Bortforsling av skräp till återvinning

Det kommer att finnas en släpkärra uppställd på en av våra gästparkeringar redan från fredag eftermiddag den 24 oktober. I denna har du som medlem och boende möjlighet att slänga komposterbart material som utblommade växter för återvinning. För att det skall bli så smidigt som möjligt för de som kör iväg med dessa till återvinningscentralen på Våxnäs ber vi er packa det som skall återvinnas i svarta sopsäckar. För er som inte har svarta sopsäckar hemma vid detta tillfälle kommer det att finnas sådana vid släpkärran.

Vi räknar med att runda av senast vid 15-tiden och då bjuds det på enklare förtäring i form av grillad korv och något drickbart.

Anmäl dig till Iréne Granbom på 054-21 86 71 senast torsdag den 23 oktober för att vi skall få en uppfattning om hur mycket sopsäckar och mat som skall köpas in.

Varmt välkomna!