Styrelsen har under kvällen haft ett konstituerande styrelsemöte och styrelsen kommer under året att se ut enligt nedan.

Ordinarie ledamöter

  • Bo Andersson, ordförande
  • Janolof Elander, sekreterare
  • Roger Forsberg, ekonomiansvarig
  • Lars Karlsson
  • Iréne Granbom

Suppleanter

  • Georg Rupar
  • Nisse Karlsson

Kontaktuppgifter till styrelsen finns på under en egen sida som du kommer åt genom att välja Styrelsen i menyn.

Brf Klarälvsparken i Karlstad vill hälsa dig som medlem i föreningen välkommen till ordinarie föreningsstämma imorgon den 25 april 2012 kl 17.30 på restaurang Kaviar på Kasernhöjden.

Föreningen kommer att bjuda på en medelhavsbuffé i anslutning till årets föreningsstämma på restaurang Kaviar på Kasernhöjden. Till buffén ingår vatten som dryck, men det kommer att finnas möjlighet att köpa till alternativ dryck.

Vi vill informera att styrelsen har ett planerat styrelsemöte den 19 april 2012. Har du något du vill skall tas upp på detta möte skicka en skrivelse till styrelsen senast dagen innan, d.v.s. 18 april 2012.

Du kan skicka en skrivelse till styrelsen genom att lägga denna i föreningens brevlåda på Sandbäcksgatan 20 C alternativt skicka ett e-postmeddelande till styrelsen@klaralvsparken.se.

Vi vill informera att styrelsen har ett planerat styrelsemöte den 7 mars 2012. Har du något du vill skall tas upp på detta möte skicka en skrivelse till styrelsen senast dagen innan, d.v.s. 6 mars 2012.

Du kan skicka en skrivelse till styrelsen genom att lägga denna i föreningens brevlåda på Sandbäcksgatan 20 C alternativt skicka ett e-postmeddelande till styrelsen@klaralvsparken.se.

Vi vill informera att styrelsen har ett planerat styrelsemöte den 26 januari 2012. Har du något du vill skall tas upp på detta möte skicka en skrivelse till styrelsen senast dagen innan, d.v.s. 25 januari 2012.

Du kan skicka en skrivelse till styrelsen genom att lägga denna i föreningens brevlåda på Sandbäcksgatan 20 C alternativt skicka ett e-postmeddelande till styrelsen@klaralvsparken.se.

Den 8 januari informerades om problem med att lås till dörrar i fastigheten hade gått sönder. Efter samtal med installatören Swesafe som installerat låsen avseende problemen har vi fått information om ta kontakt med Assa på telefon 016-17 70 00 och begära reklamation. De kommer då att fråga efter vilken typ av låskista som sitter i dörren. Den låskista som är monterad i lägenhetsdörren är typ C 2002.

Det har kommit uppgifter till styrelsen att dörrlåsen till några lägenheter har gått sönder och samtidigt har det blivit problem med dörrlåsen till vissa gemensamma utrymmen. Det är av stor vikt att alla som har haft eller eventuellt får problem med låset till sina lägenhetsdörrar alternativt upptäcker fel med något annat dörrlås i gemensamma utrymmen informerar styrelsen om detta.

Det har kommit uppgifter till styrelsen att dörrlåsen till några lägenheter har gått sönder och samtidigt har det blivit problem med dörrlåsen till vissa gemensamma utrymmen. Det är av stor vikt att alla som har haft eller eventuellt får problem med låset till sina lägenhetsdörrar alternativt upptäcker fel med något annat dörrlås i gemensamma utrymmen informerar styrelsen om detta.

Det är också viktigt att vi tillsammans bevakar detta problem under garantitiden. Om det skulle visa sig att det blir problem med många lås är det något vi kommer att påpeka i samband med garantibesiktning och eventuellt begära förlängd garantitid.