Monthly Archive:: maj 2012

Innan 1 juli 2012 kommer det att finnas möjlighet att hyra parkeringsplats utomhus. Skyltar är beställda och kommer att monteras inom kort.

På gårdagens styrelsemöte togs beslut om att reservera de 8 parkeringsplatserna närmast infarten för boende som önskar hyra en egen plats utomhus. Detta innebär att vi kommer att ha 7 parkeringsplatser kvar som är reserverade för våra gäster. Finns flera fordon i hushållet som behöver kunna parkeras mer eller mindre dagligen bör du ställa dig i kön för en parkeringsplats utomhus. Kösituationen ser i dagsläget mycket lovande ut då vi har 8 parkeringsplatser och 4 intressenter som står i kön.

De som sedan tidigare står i kön har kontaktats om detta eller kommer att kontaktas inom kort.

Kostnaden för att hyra en parkeringsplats utomhus kommer tillsvidare att vara 200 kr/månad.

Ikväll hade styrelsen ett ordinarie styrelsemöte och en av punkterna var våra ordningsregler. Målet var att ta till oss de synpunkter som har kommit in från boende och medlemmar.

  • Synpunkter hade kommit in avseende vädring på våra terrasser, balkonger och altaner, så vi har kompletterat med detta under §4.
  • Vad gäller diskussionen vi hade på årsmötet i slutet av april, så har vi i styrelsen lagt till en helt ny paragraf §6 där det är förtydligat vad som gäller avseende markutnyttjande.
  • I och med att vi kommer att kunna hyra ut parkeringsplatser utomhus har vi också under §8 förtydligat vad som gäller avseende uppställning av fordon inom fastigheten.

De nya ordningsreglerna som gäller från 30 maj 2012 finns som tidigare under Styrande dokument. En papperskopia kommer i alla brevlådor inom kort tillsammans med ett längre informationsbrev.