Månad: juli 2012

Informationsbrev #3 2012

Information ni detta informationsbrev är till stor del information som publicerats på hemsidan under maj och juni. Informationsbrev kommer att distribueras per e-­post till de som angivit sin e­‐postadress till föreningen och per papper till de som begärt att få informationen per papper samt till alla boende som hyr en lägenhet i andra hand. Hämta […]

Nästa styrelsemöte 28 augusti

Vi vill informera att styrelsen har ett planerat styrelsemöte den 28 augusti 2012. Har du något du vill skall tas upp på detta möte skicka en skrivelse till styrelsen senast dagen innan, d.v.s. 27 augusti 2012. Du kan skicka en skrivelse till styrelsen genom att lägga denna i föreningens brevlåda på Sandbäcksgatan 20 C alternativt […]