Monthly Archive:: augusti 2012

Under veckan har några engagerade själar lagt lite tid och energi på att rensa ogräs i våra i våra planteringar. Dessutom kanterna snyggats till och det har lagts över täckbark runt planteringarna för praktiska och estetiska skäl. Gräs har såtts bl.a. runt pollare och i anslutning till vändplatsen.