Monthly Archive:: september 2012

En påminnelse till alla boende och besökare att köra försiktigt på området med tanke på att vi har barn som ofta befinner sig när bilkörning är tillåten.

Speciellt försiktig och uppmärksam ber vi alla vara när ni åker upp ur garaget och svänger vänster. Vid flera tillfällen har fordon körts med hög fart upp ur garaget förbi entréer och ut från området. Likaså när ni kör ner i garaget att ni tänker på att det direkt till höger är en skymd anslutning till trapphus 20 C.

Vi ber er alltså att köra försiktigt och inte ha bråttom när ni framför fordon på området. Sprid även detta budskap till de som besöker er.

Idag finns en provisorisk vägg där två motorcyklar parkerar och sedan brukar en MC vara parkerad till vänster om cykelförrådet.

Föreningen kommer att etablera tre riktiga platser avsedda för parkering av MC i garaget på dessa utrymmen. I samband med detta kommer cykelparkeringen i anslutning också att iordningställas. Kostnaden för nyttjande av en sådan plats är för 2012 satt till 150 kr/månad. Detta innebär en potentiell extra intäkt till föreningen på 5.400 kr/år.

Har du behov av att parkera en MC i garaget behöver du ställa sig i kö till dessa platser. Det görs enklast genom att skicka ett e-postmeddelande till föreningens sekreterare.

Det närmar sig 2 år sedan slutbesiktningen av lägenheterna avslutades och det är därmed dags för en 2-årsbesiktning. Den kommer att ske under januari 2013.

Redan nu rekommenderas du som lägenhetsinnehavare skriva ner punkter som du anser vara felaktigheter kompletterat med övriga punkter skall tas upp på besiktningen för eventuell justering. Ta dessutom hjälp av dina grannar för att se om de har tänkt på någonting som du inte har tänkt på. För er som hyr ut i andra hand är det självklart lika viktigt, så se till att ni kommer in i era lägenheter eller ber de som hyra av er att hjälpa er.

Målet är också att du skall kunna registrera dessa elektroniskt via föreningens hemsida för gemensam insamling. De punkter som ni sedan tidigare har lämnat finns kvar sedan tidigare och kommer att finnas med i sammanställningen.

Mer information kommer under oktober månad.

Föreningen kommer att ordna en städdag sista lördagen i oktober med målet att våra gemensamma utrymmen skall vara redo för vintern. Till detta kommer föreningen att hyra en kärra som alla lägenhetsinnehavare kan slänga komposterbart material på för gemensam bortforsling.

Mer information kommer i början av oktober, men reservera redan idag lördagen den 27 oktober.

Vi vill informera att styrelsen har ett planerat styrelsemöte den 2 oktober 2012. Har du något du vill skall tas upp på detta möte skicka en skrivelse till styrelsen senast dagen innan, d.v.s. 1 oktober 2012.

Du kan skicka en skrivelse till styrelsen genom att lägga denna i föreningens brevlåda på Sandbäcksgatan 20 C alternativt skicka ett e-postmeddelande till styrelsen@klaralvsparken.se.

Styrelsen har på senaste styrelsemöte beslutat att avvakta med etablering av parkeringsplatser utomhus för boende att hyra. Främsta orsaken är att många intresserade boende har hoppat av och att det i skrivande stund endast finns två som visat intresse.

Tills vi har en lösning på plats ber vi alla boende att respektera de ordningsregler som finns avseende nyttjande av parkeringsplatser utomhus.

Nedan är utdrag från §8 i våra ordningsregler:

Gästparkeringarna är reserverade för våra gäster och får endast användas av Dig som boende vid in- och urlastning dag- och kvällstid alla dagar i veckan. Även nattetid är dessa parkeringar reserverade för våra gäster, men får vid enstaka tillfällen användas av Dig boende om det finns lediga platser.

Finns det ytterligare funderingar kontakta någon i styrelsen i frågan.

Som ett led i att försöka hålla en tillfredsställande säkerhet avseende tillgången till våra byggnader har vi från och med idag en egen kod som våra besökare kan använda till våra entréer. Med fördel kan ni även använda denna när ni får besök av hantverkare. Koden kommer att bytas med jämna mellanrum.

Mer detaljer om portkoden kommer att distribueras per papper till alla brevlådor under dagen.