Månad: november 2012

Förberedande behandling av träfasaden

Under föregående vecka avslutades en behandling med GrönFri av träfasaden som syftar till att förbereda vidare åtgärder under våren 2013. GrönFri som behöver sitta på under en lägre tid för att verka skall göra att svartmöglet som visat sig under året försvinner. Beslutet om val av förberedande åtgärd har gjorts i samråd med experter på området.

Belysning i garage

För att minska föreningens energikostnader gjordes under gårdagen en justering på funktionen i belysningen i garaget. Belysningen styrs av ljud och om ingen förändring sker kommer hälften av lamporna att släckas efter 30 sekunder och resterande efter 60 sekunder. Alla lampor tänds omgående vid en förändring av ljudet i garaget som t.ex. öppning/stängning av bildörr.

Filterbyte ventilation december 2012

Innan årsskiftet är det dags att byta filter i ditt ventilationsaggregat. Till detta tillfälle står föreningen för nya filter och dessa har idag levererats till oss. När den röda lampan blinkar på panelen för ventilationen är det dags att byta och om den börjar blinka innan årets slut kontakta föreningens sekreterare för ett uppsättning. För er […]

Synpunkter ordningsregler

Styrelsen har på ordinarie styrelsemöte den 11 november 2012 beslutat att se över de ordningsregler som togs fram i början av året. För att göra detta behövs synpunkter från dig som medlem och boende. Synpunkter kan t.ex. vara allt från att förändra, lägga till eller ta bort information ur våra gemensamma ordningsregler. Snälla skicka in […]

Inför garantibesiktning januari 2013

Som utlovat kommer här mer information om hur du som lägenhetsinnehavare kan göra för att rapportera dina synpunkter för din lägenhet och gemensamma ytor inför garantibesiktningen. Tider för garantibesiktningen finns i inlägg från 31 oktober 2012. Inrapportering av synpunkter Det är viktigt att vi tillsammans samlar in punkter som vi anser behöver åtgärdas som ett […]

Informationsbrev #4 2012

Information i detta informationsbrev är till stor del information som publicerats på hemsidan under juli och oktober 2012. Informationsbrevet kommer att distribueras per e-­post till de som angivit sin e­‐postadress till föreningen och per papper till de som begärt att få information per papper samt till alla boende som hyr en lägenhet i andra hand. […]