Månad: januari 2013

Information efter garantibesiktning

Under förra veckan genomfördes garantibesiktning av lägenheter och gemensamma ytor inomhus. Upplevelsen från styrelsen är att dialogen mellan parterna var god under dessa dagar. Åtgärder kommer att påbörjas under februari månad och avslutas under mars månad. För att kunna genomföra åtgärder i din lägenhet behöver förstås ByggBolaget och underentreprenörer tillgång till utrymmena. För er som […]

Försenade avier i december

Under helgen har föreningen fått ett brev från UBC som sköter den ekonomiska förvaltningen där de ber om ursäkt för alla sena avier, som drabbade föreningen och er som medlemmar under december. Problemet låg hos en underleverantör till UBC som skriver ut, kuverterar och skickar ut avierna. Underleverantören hade inte planerat sitt arbete tillräckligt bra utan […]

Inför besiktning imorgon

Ni som sedan tidigare har rapporterat in besiktningspunkter har nu på kvällen fått dessa utskrivna och levererade per papper till era brevlådor. I dessa punkter finns allt ni rapporterat även inkluderat gemensamma ytor. Det ni som medlemmar skall göra på måndag respektive tisdag är att vara med på besiktningen av era lägenheter. På besiktning av gemensamma […]

Brandutrustning i trapphus och garage

Vid brandskyddskontrollen som gjordes i slutet av förra året rekommenderades att vi skulle placera brandskyddsutrustning i föreningens byggnader. En brandsläckare har placerats i varje trapphus och två i garaget, en vid varje ingång till trapphusen. Brandfiltar kommer inom kort också att finnas på plats i trapphusen vid brandsläckare.