Monthly Archive:: januari 2013

Under förra veckan genomfördes garantibesiktning av lägenheter och gemensamma ytor inomhus. Upplevelsen från styrelsen är att dialogen mellan parterna var god under dessa dagar.

Åtgärder kommer att påbörjas under februari månad och avslutas under mars månad. För att kunna genomföra åtgärder i din lägenhet behöver förstås ByggBolaget och underentreprenörer tillgång till utrymmena. För er som accepterar att de använder huvudnyckel för att komma in i din lägenhet för åtgärd meddela styrelsen detta snarast för effektivare planering. Observera att du som lägenhetsinnehavare själv tar ett sådant beslut och att föreningen inte kan ansvara eller besluta detta åt dig.

Under helgen har föreningen fått ett brev från UBC som sköter den ekonomiska förvaltningen där de ber om ursäkt för alla sena avier, som drabbade föreningen och er som medlemmar under december. Problemet låg hos en underleverantör till UBC som skriver ut, kuverterar och skickar ut avierna. Underleverantören hade inte planerat sitt arbete tillräckligt bra utan lämnade avierna till Posten för distribution först den 18 december. Trots ett flertal påstötningar fick UBC återkoppling på vad som hänt först den 21 december och därför uteblev informationen till föreningen. UBC för nu diskussioner med sin underleverantör om det inträffade för att det inte skall upprepas i framtiden parallellt med att de ser över ett fortsatt samarbete med dem.

Ni som sedan tidigare har rapporterat in besiktningspunkter har nu på kvällen fått dessa utskrivna och levererade per papper till era brevlådor. I dessa punkter finns allt ni rapporterat även inkluderat gemensamma ytor. Det ni som medlemmar skall göra på måndag respektive tisdag är att vara med på besiktningen av era lägenheter. På besiktning av gemensamma ytor inomhus på tisdag är styrelsen representerad. Gemensamma ytor utomhus kommer att besiktigas under maj månad.