Monthly Archive:: mars 2013

På förra veckans styrelsemöte togs beslut om att det från 1 maj 2013 kommer att finnas möjlighet att hyra parkeringsplats utomhus. Finns flera fordon i hushållet som behöver kunna parkeras mer eller mindre dagligen bör du ställa dig i kön för en parkeringsplats utomhus.

I dagsläget är förberett för att kunna hyra ut 8 parkeringar och föreningen tillämpar först i kön får erbjudande om plats när sådan finns tillgänglig. Kostnaden för att hyra en parkeringsplats utomhus kommer tillsvidare att vara 200 kr/månad.

Anmäl ditt icke-bindande intresse för en eller flera parkeringar utomhus genom att skicka ett e-postmeddelande till föreningens sekreterare, eller genom formuläret på sidan http://klaralvsparken.se/hyra-parkering/. Lösenord för att kunna anmäla intresse genom formuläret är aktuell portkod till våra entréer.

Från om med 1 maj 2013 kommer ordningsreglerna avseende parkering utomhus att gälla utan undantag. Nedan är utdrag från §8 ur föreningens ordningsregler som finns i sin helhet under Styrande dokument:

”Till varje lägenhet finns en reserverad garageplats som i första hand skall användas. Har Du som boende kontinuerligt behov av att nyttja en parkeringsplats utomhus finns möjligheten att hyra en egen plats.

Gästparkeringarna är reserverade för våra gäster och får endast användas av Dig som boende vid in- och urlastning dag- och kvällstid alla dagar i veckan. Även nattetid är dessa parkeringar reserverade för våra gäster, men får vid enstaka tillfällen användas av Dig boende om det finns lediga platser.”

 

Alla lägenhetsinnehavare har fått information från ByggBolaget vilka tider de har planerat för arbete med åtgärder efter garantibesiktning. Vi har fått information från ByggBolaget att de har haft svårt att komma in i lägenheter, då ingen varit på plats alternativt ingen godkännande att använda huvudnyckel finns.

Du som lägenhetsinnehavare skall upplåta din lägenhet enligt ByggBolagets önskemål för att punkterna i din lägenhet skall kunna åtgärdas. De alternativ du har är att finnas tillgänglig enligt schemat alternativt ge ByggBolaget ett godkännande att få använda huvudnyckel.

Det är av största vikt att ByggBolaget kan följa sin plan för att alla punkter skall kunna åtgärdas. Schemat som gäller är enligt nedan:

Trapphus A

 • Måndagen den 18 mars 08.00 till 16.00
 • Tisdagen den 19 mars 08.00 till 16.00
 • Onsdagen den 20 mars 08.00 till 13.00

Trapphus B

 • Onsdagen den 20 mars 13.00 till 16.00
 • Torsdagen de 21 mars 08.00 till 16.00
 • Fredagen den 22 mars 08.00 till 16.00

Trapphus C

 • Måndagen den 25 mars 08.00 till 16.00
 • Tisdagen den 26 mars 08.00 till 16.00
 • Onsdagen den 27 mars 08.00 till 13.00

Trapphus D

 • Onsdagen den 27 mars 13.00 till 16.00
 • Torsdagen den 28 mars 08.00 till 16.00

Kontaktperson hos ByggBolaget är Christer Ehrndal som nås på 070-582 48 20.