Monthly Archive:: april 2013

Under kvällens föreningsstämma valdes följande personer in i styrelsen. Ledamöternas poster kommer att tillsättas under kommande konstituerande möte.

 • Janolof Elander, ordinarie ledamot
 • Lars Karlsson, ordinarie ledamot
 • Roger Forsberg, ordinarie ledamot
 • Iréne Granbom, ordinarie ledamot
 • Roger Vercouteren, ordinarie ledamot
 • Georg Rupar, suppleant
 • Nisse Karlsson, suppleant
 • Bo Enquist, revisor
 • Tommy Andersson, revisorssuppleant
Detta innebär att tidigare ordförande Bo Andersson inte kommer att ingå i styrelsen för det kommande året. Vi tackar honom för det jobb och engagemang han bidragit med under året.

Valberedningen kommer under året att bestå av följande representanter:

 • Pia Andersson
 • Inger Hoas

I anslutning till kvällen föreningsstämma diskuterades bl.a. att ordningsregler avseende blomlådor på balkong- och terrassräcken inte följs och att det bl.a. ger obehag för boende under i form av vattendropp och nedskräpning. En påminnelse till alla boende skrivningen i ordningsregler §4 enligt nedan som gäller utan undantag.

”Placera blomlådor innanför balkong- eller terrassräcket.”

Detta innebär att blomlådor som sitter på terrassräcken som vi känner till används av flera boende på plan 3 inte kan accepteras.