Monthly Archive:: augusti 2013

Styrelsen har fått mycket synpunkter kring föreningens cykelparkeringar och är väl medveten om att det är trångt om utrymme på flera platser. I ett led att få ordning på detta kommer styrelsen att se över alla utrymmen för parkering av cyklar i ett försök att utnyttja de utrymmen som finns på ett bättre sätt.

Alla synpunkter och idéer från boende och medlemmar tas tacksamt emot.

Vi vill informera att styrelsen har ett planerat styrelsemöte kommande måndag den 26 augusti 2013. Har du något du vill skall tas upp på detta möte skicka en skrivelse till styrelsen senast dagen innan, d.v.s. 25 augusti 2013.

Du kan skicka en skrivelse till styrelsen genom att lägga denna i föreningens brevlåda på Sandbäcksgatan 20 C alternativt skicka ett e-postmeddelande till styrelsen@klaralvsparken.se.