Monthly Archive:: november 2013

Vi vill vänligen men bestämt påminna alla att använda sina garageplatser för uppställning av fordon. Speciellt viktigt är det nu när vi närmar oss den kallare delen av året, eftersom det förenklar för de som plogar bort snön åt oss. För er som har två fordon finns det möjlighet att hyra en extra parkering utomhus. Kontakta föreningens sekreterare om du är har två fordon och är behov av ytterligare en garageplats.

Nedan är utdrag från §8 ur föreningens ordningsregler som finns i sin helhet under Styrande dokument:

”Till varje lägenhet finns en reserverad garageplats som i första hand skall användas. Har Du som boende kontinuerligt behov av att nyttja en parkeringsplats utomhus finns möjligheten att hyra en egen plats.”

”Gästparkeringarna är reserverade för våra gäster och får endast användas av Dig som boende vid in- och urlastning dag- och kvällstid alla dagar i veckan. Även nattetid är dessa parkeringar reserverade för våra gäster, men får vid enstaka tillfällen användas av Dig boende om det finns lediga platser. ”

Information till Brf:er, Smf:er och Allmännyttor där Sappa levererar digital-tv på toppen av det analoga basutbudet.

Mitt Sappa – den 5 november lanserar vi nya sappa.se!
Mitt Sappa hjälper dig som är fastighetsägare att överblicka ditt avtal med Sappa.
På Mitt Sappa kan du se vilka kanaler som ingår i basutbudet till de boende i dina fastigheter. Du kan se vad du betalar och hur många anslutna hushåll som finns rapporterade till Sappa. Du kan även överblicka din fakturahistorik och uppdatera kontaktuppgifter.
Logga in på Mitt Sappa genom att ange ditt kundnummer som användarnamn och de fyra sista siffrorna i ert organisationsnummer som lösenord. Lösenordet kommer du behöva byta första gången du loggar in.
De boenden som valt att skaffa individuella utbud från Sappa har också fått egna sidor på Mitt Sappa. Där kan de köpa fler kanaler och kanalpaket, beställa matcher från SHL och ändra kanaler i kanalpaket med valbara kanaler. Vi kommer att informera om detta i fakturabilagor, via facebook och på webben.

Sappa frivisar Comedy Central digitalt på kanalplats 57, 15 november – 31 december
För att ta del av frivisningen behöver hushållet ha en inbyggd digitalbox som stödjer DVB-C, alternativt redan vara digial-tv-kund hos Sappa och därigenom nå kanalen via sin digitalbox från oss.
Comedy Central är en fullfjädrad humorkanal som levererar komedier, satirer, stand-up med mera. Bra träning för magen för dig som gärna sitter kvar hemma i soffan. Sänder dygnet runt på kanalplats 57.
För att skaffa kanalen vänder sig era boenden till Sappa på 0774-444744. Vi svarar alla dagar 8-22.

Nya kanalplatser i Sappas nät från den 1 november
Comedy Central hamnar på kanalplats 57 och Nickelodeon på kanalplats 141.

Cartoon Network och Boomerang Nordic sänder i widescreen format (16:9) från den 1 november