Monthly Archive:: februari 2015

Efter några vändor med vår leverantör av porttelefon verkar det som om vi fått ordning på öppningsfunktionen. Styrelsen är tacksam om du som boende har möjlighet att testa att funktionen fungerar för dig, så att vi snarast får återkoppling om vi kan släppa problemet, eller om vi behöver agera vidare. Tack på förhand!

Inför årsstämman ber vi alla medlemmar skicka in sina motioner till styrelsen innan 8 mars 2015 för att de skall kunna behandlas på kommande styrelsemöte 10 mars 2015.

Motioner skickas till styrelsen genom någon av följande alternativ:

  • Genom att skicka ett e-postmeddelande till info@klaralvsparken.se
  • Genom att lägga motion per papper i föreningens brevlåda i uppgång 20C
  • Genom att skicka ett brev till adress Brf Klarälvsparken, Sandbäcksgatan 20 C, 653 40 Karlstad.
Ovanstående information kommer att distribueras till alla medlemmars brevlådor under kommande vecka.

Kallelse till årsstämma som kommer att hålla 15 april 2015 kommer i ett senare skede.

Vi håller som bäst på med att sätta upp vår nya träfasad och vi i styrelsen vill meddela att det inte är tillåtet att sätta upp någonting på eget bevåg i dagsläget. Under maj månad 2015 kommer panelen att målas en tredje gång och vid detta tillfälle får ingenting sitta ivägen.

Efter att denna målning är genomförd skall du som boende diskutera med styrelsen innan du sätter upp något på träfasaden. Anledning är främst aför att vi skall bibehålla kvaliteten på utseendet och fasaden, samt att rätt uppsättningsmaterial används. Så innan uppsättningar görs på fasaden skall du som boende diskutera detta med styrelsen.