Garageöppnare

Handsändare

Varje lägenhet har tillgång till en handsändare. Skulle mot förmodan din handsändare försvinna står du själv för kostnaden att ersätta denna med en ny och måste omgående informera någon i styrelsen om detta. Finns behov av ytterligare handsändare eller om du behöver ersätta den som tillhör lägenheten kontakta föreningens sekreterare.

Kostnaden under år 2013 för en ny handsändare är 1.200 kr.

Batteribyte

I varje handsändare finns batterier som varar 18-24 månader beroende på användning. Om batteriet börjar att ta slut märks detta på två sätt:

  • Handsändarens räckvidden avtar långsamt
  • Handsändarens röda lysdiod börjar lysa svagare för att till slut helt slockna

Handsändaren har två stycken 3 volts knappcellsbatterier (typ CR2016). För att byta batterier öppna luckan som är den ena halvan av den grå delen på baksidan av handsändaren.