Trappstädning

Föreningen har avtal med Råums Maskin som sköter trappstädningen med följande intervall:

  • Under maj till september görs trappstädningen varannan vecka
  • Under oktober till april görs trappstädningen varje vecka

Städning görs runt dörrmattor och annat som vid tillfället ligger löst. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att vid tid för städning plocka undan för att städning skall kunna genomföras alternativt själv hålla rent runt sin dörrmatta.