Deltagande föreningsstämma

Årets föreningsstämma kommer att vara på Råtorpskyrkan onsdag 18 maj 2016 18:00. I anslutning till föreningsstämman bjuds du som medlem på enklare förtäring. För att kunna förbereda förtäring och sittplatser i lokalen, ber styrelsen alla medlemmar att meddela sitt deltagande eller sin frånvaro.

Vi vill ha ditt svar snarast dock senast måndag den 16 maj 2016.

[gform form=’https://docs.google.com/forms/d/12ZqxaCGKk-blvOokYXlif2WdPW7zfUgTmpdfuqXC-kg/viewform’ legal=’off’ title=’off’ confirm=’/tack/’]