Arbetsgrupp Trädgård

Under planerade sammankomst avseende vår närmiljö den 13 juni bildades en arbetsgrupp med fokus på vår trädgårdsmiljö. Det initiala syftet med gruppen är att ta fram ett förslag på hur vi skall göra vår närmiljö ännu trevligare. Förslaget kommer sedan att presenteras för styrelsen för diskussion om genomförande.

Gruppen består av följande personer:

  • Iréne Granbom, sammankallande och ordinarie ledamot i styrelsen
  • Roger Forsberg, ordinarie ledamot i styrelsen
  • Gunilla Åkerfalk, medlem och boende
  • Kristina Söderberg, medlem och boende
  • Rodi Hübenthal, medlem och boende

Har du något förslag som du vill skall tas upp i denna grupp kan du skicka ett e-postmeddelande till dem på tradgard@klaralvsparken.se.

Lämna ett svar