Märkning trappuppgångar

Idag har en fullständig märkning i våra fyra trappuppgångar slutförts:

  • Tavlor vid varje entré
  • Tavlor utanför varje port
  • Märkning på brevlådor
  • Märkning utanför lägenhetsdörrar

Syftet med genomgången är dels att uppgifterna är korrekta, men också att vi får en prydlig konsekvens i utseendet.

Vi behov av förändring av märkning kontakta föreningens sekreterare så att vi kan hålla hög kvalitet i uppgifter samt bibehålla konsekvensen i utseendet.

Lämna ett svar