Nya portkoder

Som ett led i att försöka hålla en tillfredsställande säkerhet avseende tillgången till våra byggnader har vi nya portkoder till våra entréer och vårt garage. De nya koderna kommer att distribueras på papper under dagen.

De gamla portkoderna kommer att tas ur bruk den 13 juni 2012.

Tänk på att portkoderna är din och föreningens säkerhet. Beakta därför försiktighet om du så att dessa inte kommer obehörig tillhanda.

Lämna ett svar