Sammankomst kring vår närmiljö

Under föreningsstämman diskuterade vi vår närmiljö och styrelsen fick i uppgift att ta tag i detta som en punkt i vårt arbete. Nu på senaste styrelsemötet den 30 maj beslutades att etablera en arbetsgrupp som kommer att drivas av Iréne Granbom, sammankallande, och Roger Forsberg från styrelsen.

Onsdagen den 13 juni klockan 18:00 träffas vi därför vid Roger Forsbergs, lägenhet A1, uteplats för att diskutera utformningen av vår närmiljö. Anmälan görs till irene@klaralvsparken.se eller på telefon 054-21 86 71 senast den 11 juni.

Nu finns möjligheten att vara med och påverka.

Lämna ett svar