Kör försiktigt på området

En påminnelse till alla boende och besökare att köra försiktigt på området med tanke på att vi har barn som ofta befinner sig när bilkörning är tillåten.

Speciellt försiktig och uppmärksam ber vi alla vara när ni åker upp ur garaget och svänger vänster. Vid flera tillfällen har fordon körts med hög fart upp ur garaget förbi entréer och ut från området. Likaså när ni kör ner i garaget att ni tänker på att det direkt till höger är en skymd anslutning till trapphus 20 C.

Vi ber er alltså att köra försiktigt och inte ha bråttom när ni framför fordon på området. Sprid även detta budskap till de som besöker er.

Lämna ett svar