Påminnelse nyttjande av parkering utomhus

Vi vill vänligen men bestämt påminna alla att använda sina garageplatser för uppställning av fordon. Speciellt viktigt är det nu när vi närmar oss den kallare delen av året, eftersom det förenklar för de som plogar bort snön åt oss.

För er som har två fordon finns det boende som mer än gärna hyr ut sin garageplats i andra hand till dig. Skulle det vara så att alla garageplatser är upptagna, men du som boende uttrycker ett behov, kommer uppställning utomhus av det andra fordonet under en övergångsperiod att accepteras. Kontakta föreningens sekreterare om du är har två fordon och är behov av ytterligare en garageplats.

Nedan är utdrag från §8 ur föreningens ordningsregler som finns i sin helhet under Styrande dokument:

”Till varje lägenhet finns en reserverad garageplats som i första hand skall användas.”

”Gästparkeringarna är reserverade för våra gäster och får endast användas av Dig som boende vid in- och urlastning dag- och kvällstid alla dagar i veckan. Även nattetid är dessa parkeringar reserverade för våra gäster, men får vid enstaka tillfällen användas av Dig boende om det finns lediga platser. ”

Lämna ett svar