Uppdatering kontaktuppgifter

Från och med idag finns möjligheten att vid behov rapportera förändringar i de kontaktuppgifter du som medlem vill att föreningen skall ha tillgång till. Med detta avses kontaktpersoner för din lägenhet, telefonnummer och e-postadresser.

Uppdatering av kontaktuppgifter gör du genom ett formulär som når du genom http://klaralvsparken.se/kontaktuppgifter/. Lösenordet till formuläret är aktuell portkod till våra entréer.

Lämna ett svar