Filterbyte ventilation december 2012

Innan årsskiftet är det dags att byta filter i ditt ventilationsaggregat. Till detta tillfälle står föreningen för nya filter och dessa har idag levererats till oss. När den röda lampan blinkar på panelen för ventilationen är det dags att byta och om den börjar blinka innan årets slut kontakta föreningens sekreterare för ett uppsättning.

För er som inte begär ut nya filter innan årsskiftet kommer dessa att distribueras i början av januari 2013. Om du som hyr ut din lägenhet i andra hand behöver hjälp kontakta föreningens sekreterare för diskussion.

Läs mer genom att välja Boende följt av Lägenhetspärm och Ventilation i menyn.

Lämna ett svar