Förberedande behandling av träfasaden

Under föregående vecka avslutades en behandling med GrönFri av träfasaden som syftar till att förbereda vidare åtgärder under våren 2013. GrönFri som behöver sitta på under en lägre tid för att verka skall göra att svartmöglet som visat sig under året försvinner. Beslutet om val av förberedande åtgärd har gjorts i samråd med experter på området.

Lämna ett svar