Inför garantibesiktning januari 2013

Som utlovat kommer här mer information om hur du som lägenhetsinnehavare kan göra för att rapportera dina synpunkter för din lägenhet och gemensamma ytor inför garantibesiktningen. Tider för garantibesiktningen finns i inlägg från 31 oktober 2012.

Inrapportering av synpunkter

Det är viktigt att vi tillsammans samlar in punkter som vi anser behöver åtgärdas som ett led i att få ut så mycket som möjligt av vår investering genom bl.a. mindre underhåll framöver. Vi vill därför göra det enkelt för oss alla som lägenhetsinnehavare att rapportera konkreta punkter vi anser skall åtgärdas inom ramen för entreprenaden. Och kom ihåg att ingenting är för litet. Viktigt att känna till är att alla punkter endast kommer att ses som synpunkter. Det är besiktningsmannen som avgör om de kvalificerar för åtgärd.

Du rapporterar synpunkter inför slutbesiktning genom att gå till http://klaralvsparken.se/garantibesiktning/Lösenord för att kunna rapportera synpunkter är aktuell portkod till våra entréer.

Inrapportering av synpunkter för din lägenhet och gemensamma ytor inomhus kommer att vara öppen fram tills garantibesiktningen i mitten av januari 2013. För inrapportering av synpunkter för gemensamma ytor utomhus, fasad och mark kommer möjligheten att vara öppen till maj månad 2013.

I mars 2012 rapporterade många av er synpunkter och dessa finns kvar och behöver inte rapporteras igen.

Garantibesiktning av gemensamma ytor

Under garantibesiktningen av gemensamma ytor inomhus och utomhus kommer styrelsen att vara representerad och alla inrapporterade synpunkter kommer att vara till stöd.

Garantibesiktning av din lägenhet

Har du skickat in synpunkter avseende din lägenhet kommer att få dessa skickade till din e-postadress samt på papper i din brevlåda dagarna före garantibesiktningen. Använd dessa som stöd under garantibesiktning av din lägenhet, men kom ihåg att du måste motivera din åsikter själv. Om du som lägenhetsinnehavaren och besiktningsmannen inte är överens på någon punkt har du rätt att begära att få inskrivet i besiktningsprotokollet att du har har en annan uppfattning än besiktningsmannen.

Finns det några frågor eller om något känns otydligt kontakta föreningens sekreterare.

Lämna ett svar