Kontakt med underleverantörer

Föreningen anlitar ett antal underleverantörer som hjälper oss med olika typer av stöd som behövs för förvaltning av föreningen. Vi vill information alla boende att det är styrelsen som för föreningens talan mot dessa företag i allt från avtal till synpunkter på utfört arbete. Skulle du som boende därmed ha funderingar och åsikter som behöver diskuteras med dessa, ber vi er vänligen, men bestämt att ta detta genom styrelsen.

Lämna ett svar