Blomlådor innanför räcke

I anslutning till kvällen föreningsstämma diskuterades bl.a. att ordningsregler avseende blomlådor på balkong- och terrassräcken inte följs och att det bl.a. ger obehag för boende under i form av vattendropp och nedskräpning. En påminnelse till alla boende skrivningen i ordningsregler §4 enligt nedan som gäller utan undantag.

”Placera blomlådor innanför balkong- eller terrassräcket.”

Detta innebär att blomlådor som sitter på terrassräcken som vi känner till används av flera boende på plan 3 inte kan accepteras.

Lämna ett svar