Ny styrelse vald

Under kvällens föreningsstämma valdes följande personer in i styrelsen. Ledamöternas poster kommer att tillsättas under kommande konstituerande möte.

 • Janolof Elander, ordinarie ledamot
 • Lars Karlsson, ordinarie ledamot
 • Roger Forsberg, ordinarie ledamot
 • Iréne Granbom, ordinarie ledamot
 • Roger Vercouteren, ordinarie ledamot
 • Georg Rupar, suppleant
 • Nisse Karlsson, suppleant
 • Bo Enquist, revisor
 • Tommy Andersson, revisorssuppleant
Detta innebär att tidigare ordförande Bo Andersson inte kommer att ingå i styrelsen för det kommande året. Vi tackar honom för det jobb och engagemang han bidragit med under året.

Valberedningen kommer under året att bestå av följande representanter:

 • Pia Andersson
 • Inger Hoas

Lämna ett svar