Nya portkoder maj 2013

Som ett led i att försöka hålla en tillfredsställande säkerhet avseende tillgången till våra byggnader har vi nya portkoder till våra entréer och vårt garage. De nya koderna kommer att distribueras på papper under helgen till era brevlådor eller per brev kommande vecka för er medlemmar som inte bor i era lägenheter.

De gamla portkoderna kommer att tas ur bruk den 1 juni 2013.

Tänk på att portkoderna är din och föreningens säkerhet. Beakta därför försiktighet så att dessa inte kommer obehörig tillhanda. Och du kan börja använda de nya portkoderna redan nu.

Lämna ett svar