Föreningen medlem i Bostadsrätterna

Föreningen är från och med juni 2013 medlem i Bostadsrätterna. För dig som boende innebär det bl.a. följande:

  • Tidningen Din Bostadsrätt kommer i din brevlåda 4 gånger per år.
  • Värdefulla hjälpmedel på medlemssidor som nyhetsbrev och tidningen Din Bostadsrätt, blad från får faktabank, blanketter, lagtexter etc.
  • Förmånliga rabatter på hemförsäkring, fuktlarm, tidningsprenumerationer etc.

Inom kort kommer du som medlem i föreningen att få inloggningsuppgifter till medlemssidorna på Bostadsrätterna till din brevlåda.

”Bostadsrätterna verkar för bostadsrätten. Information och opinionsbildning är en naturlig del i verksamheten. Bostadsrätterna är remissinstans för frågor som rör bostadsrättsliga frågor, och vi företräder också sina föreningar gentemot stat och kommun.”

Läs mer på Bostadsrätternas hemsida http://www.bostadsratterna.se/.

Lämna ett svar