Ordningsregler uppdaterade 6 juni 2013

Paragraf §5 i föreningens ordningsregler har uppdaterats idag 6 juni 2013 i och med föreningsstämmans beslut om enhetlighet vad gäller insynsskydd i markplan:

”För de som vill sätta upp insynsskydd i markplan skall detta följa av föreningsstämman beslutad ritning. Fråga styrelsen om ritning vid behov.”

Uppdaterade ordningsregler kommer att distribueras per papper till alla medlemmar inom kort. Aktuella ordningsregler hittar du i elektronisk form under Styrande dokument i menyn ovan.

Lämna ett svar