OVK-besiktning under augusti/september 2013

Sotning och Ventilation kommer enligt föreningens underhållsplan under augusti/september 2013 att utföra en OVK-besiktning av ventilationen i alla lägenheter. Sotning och Ventilation kommer nät det närmar sig att skicka ut information till respektive lägenhetsinnehavare mer specifikt vilken tid detta kommer att genomföras i din lägenhet.

Styrelsen har inte för avsikt att ta ut en huvudnyckel för att detta jobb skall genomföras utan du som lägenhetsinnehavare måste upplåta din lägenheten för att detta skall kunna genomföras.

Lämna ett svar