Kallelse till extra föreningsstämma 2013-09-24

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad kallar till extra föreningsstämma den
24 september 2013 kl 18.00 i föreningens garage på Sandbäcksgatan 20 C-D, Karlstad.

Kallelse och bilagor har distribuerats till medlemmar denna dag och kan hämtas här: Kallelse Extra Föreningsstämma 2013-09-24.

Lämna ett svar