Tillträde till lägenheten för OVK-besiktning

Den 2:a och 3:e oktober 2013 mellan 0730 och 1530 kommer Sotning & Ventilation att genomföra en OVK-besiktning enligt föreningens underhållsplan. Styrelsen begär därmed tillträde till din lägenheten för ändamålet. Skulle du mot förmodan inte finnas hemma i anslutning till arbetet finns möjlighet att ge tillåtelse att Sotning & Ventilation använder huvudnyckel. Kontaktperson hos Sotning & Ventilation är Johan Hjälmerhag, 054-61 93 03, johan.hjalmerhag@sotovent.nu.

Vi vill i detta sammanhang hänvisa till §13 kapitel 8 i Bostadsrättslagen som säger att företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att komma in i lägenheten när det behövs tillsyn eller för att utföra arbeten som föreningen svarar för.

Lämna ett svar