Till alla som parkerar bilen i garaget

För att kunna hantera det vatten som bildas i garaget efter snö som följer med bilarna in i garaget är det några saker vi som boende kan göra.

Innan vi kör in bilen i garaget försök att göra ren stänkskydd och ta bort så mycket snö som är möjligt på bilen.

Styrelsen arbetar med olika möjligheter för att få en snabb och bra avdunstning. Den viktigaste delen i dagsläget är att så lite snö som möjligt följer med bilen ner i garaget.

Det är vi som bor i föreningen Brf Klarälvsparken som måste hantera det vatten som bildas i garaget. De alternativ som finns idag är att tar hand om det själva eller om inte alla hjälper till att minimera snömängd som följer med bilen får vi köpa denna tjänst av extern part och att kostnaden läggs på avgiften.

Styrelsen hoppas på Er förståelse och att Vi alla gör Vårt bästa.

Lämna ett svar