Ny styrelse från 14 april 2014

På föreningsstämman den 14 april 2014 valde föreningens medlemmar ordförande, ordinarie ledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleanter enligt nedan:

 • Roger Vercouteren, ordförande
 • Janolof Elander, ordinarie ledamot
 • Lars Karlsson, ordinarie ledamot
 • Iréne Granbom, ordinarie ledamot
 • Bo Andersson, ordinarie ledamot (ny)
 • Nisse Karlsson, suppleant
 • Eva Högström, suppleant (ny)
 • Bo Enquist, revisor
 • Tommy Andersson, revisorssuppleant

Vi välkomnar Bo Andersson som ordinarie ledamot och Eva Högström som suppleant.

Följande personer har avgått ur styrelsen:

 • Roger Forsberg, tidigare ordinarie ledamot
 • Georg Rupar, tidigare suppleant

Vi tackar Roger Forsberg och Georg Rupar för deras engagemang för föreningens räkning.

Lämna ett svar