Lås och automatiska dörrar i källare

Låskistor i dörrar till cykelrummet och till alla 3 gemensamma utrymmen för lägenhetsförråd i källaren är bytta. Dörrarna låses automatiskt när de stängs.
När du som boende skall ut från cykelförråd och lägenhetsförråd måste du använda dörrvredet för att öppna dörren.

Dörrstängare är bytta i dörr till cykelförråd och till lägenhetsförråd trapphus C. Nu kan du som boende ställa upp dörren utan att använda dörrstoppen. Dörren kommer att stänga sig automatiskt efter en tid, men går självfallet att stänga manuellt vid behov. Att dessa dörrarna har automatisk stängning beror på att det är brandcellsgränser och måste hållas stängda och låsta.

Finns det några kompletterande frågor kring detta kontakta Styrelsen.

Lämna ett svar