Sortering av matavfall

Föreningen har fått anmärkning från Karlstads Energi för att det har funnits plastpåsar i sopkärl som är avsedd för matavfall. Detta är absolut förbjudet och förstör bl.a. processen där matavfallet omvandlas till biogas. Konsekvensen av fortsatt missbruk för dig i föreningen kan komma att leda till att vi inte får ha sopsortering i våra sophus med kraftigt höjda kostnader.

De bruna papperspåsarna som skall användas för matavfall finns att hämta i soprummet. Och på dessa påsar finns anvisningar SÅ HÄR SORTERAR DU DITT MATAVFALL som skall följas. Finns det behov av att använda dubbla papperspåsar så går det alldeles utmärkt.

Lämna ett svar