Fimpar mot fasaden

Styrelsen har blivit uppmärksammade på att någon, inte nödvändigtvis någon medlem, som använder fasaden vid entréer för att fimpa cigaretter. Tyvärr gör detta att fasaden blir missfärgad. Dessutom lämnas det cigarettfimpar på föreningens mark. Styrelsen vill bestämt påtala att dessa beteenden inte är lämpligt.

Vi vill också påminna om att i en bostadsrättsförening som är det i alla medlemmars ekonomiska intresse att vår miljö och våra fastigheter hålls i bra skick. Skulle missbruk av detta ske kommer det som en kostnad på föreningen och därmed som en kostnad på varje enskild medlem genom hyran. Medlemmarnas hyror är den enda intäkt föreningen har för att driva sin verksamhet.

Lämna ett svar