Avvakta uppsättningar på nya träfasaden

Vi håller som bäst på med att sätta upp vår nya träfasad och vi i styrelsen vill meddela att det inte är tillåtet att sätta upp någonting på eget bevåg i dagsläget. Under maj månad 2015 kommer panelen att målas en tredje gång och vid detta tillfälle får ingenting sitta ivägen.

Efter att denna målning är genomförd skall du som boende diskutera med styrelsen innan du sätter upp något på träfasaden. Anledning är främst aför att vi skall bibehålla kvaliteten på utseendet och fasaden, samt att rätt uppsättningsmaterial används. Så innan uppsättningar görs på fasaden skall du som boende diskutera detta med styrelsen.

Lämna ett svar